Fotogalerie

Informace

Rozvrh od 18. 5. 2020

 

VELKÉ PŘÍLEPY - ČTVRTEK

Olivy
14.00 - 14.45
Matěj T - ano, Vilém Š. - ano, Sára Š. - ano, Ondřej J. - ano, Niki T. - ano, Ela P. - ano, David P. - ne, Justýna T. - ano, Jáchym Š.- ano,

Bublina
- třída nebude otevřena. Zájemci ze třídy budou fungovat společně se třídou Olivy (14.00 - 14.45)
Natálka - ne, Sofča H. - ano za 14 dní, Anička K. - ne, Meda - ne, Julie - ne, Viky - ano

Anděl na poličce
15.00 - 15.45
Helča - ano, Áďa - ano, Sofča M. - ano, Kristýnka - ano, Kačka - ano, Sofča Š. - ano, Mia Velichová - ano

Muffini
16.00 - 16.45
Tobík - ano, Adélka - ano, Táďa K., Amelie M. - ano, Anička N - ano., Sára Š. - ano, Veronika Z. - ano, Jenda - ano, za 14 dní

Jaroslav Hejnic
e-mail: jaroslav.hejnic@centrum.cz
telefon: 739 439 399

Literárně dramatický obor v Libčicích nabízí ke studiu dva základní předměty - Dramatická průprava (u mladších Přípravná dramatická výchova) a Audiomediální tvorba (filmaři*).

Co mohou děti očekávat?

Práce na hlavním (ročním) projektu
Dramatická výchova - divadelní představení
Audiomediální tvorba - natáčení krátkých filmů, focení a další tvorba s audiomediálním obsahem.

Techniky na rozvoj divadelních dovedností
Tento obsah je více akcentovaný u "dramaťáků", nicméně se jedná o společný základ pro oba obory a procházejí jím v různých úrovních všichni žáci.

  • pohybový rozvoj
  • hlasový rozvoj
  • dramaturgické semináře (práce s příběhem)

Techniky na rozvoj dovedností v oblasti audiomediální tvorby
Tyto techniky jsou patrnější u žáků audiomediální tvorby, nicméně se s nimi v různém rozsahu setkávají i třídy "divadelníků".

Hry
Hry jsou důležitou a nedílnou součástí naší práce. Leckdy nemusí přímo souviset s oborem. Rozvíjíme při nich spolupráci, slouží k relaxu po náročnější práci a ke stmelení třídy.

Práce na menších projektech
Tyto projekty nejsou primárně určené k veřejnému předvedení, i když občas učiníme výjimku. Obvykle nepřesáhnou rozsah jednoho setkání.
Smyslem snažení je učit děti pracovat projektovým způsobem a rozvíjet u nich jednotlivé kompetence:

  • Umím vymyslet určitý projekt
  • Dokážu projekt prezentovat před ostatními, učím se je nadchnout pro svou myšlenku
  • Raduji se z umožnění realizace mého projektu/dokážu uznat, že projekt jiných dětí je zajímavější a přijmu jiný koncept
  • Začínám pracovat na projektu. Uvědomuji si svou roli v týmu, snažím se svými dovednostmi přispět k výslednému dílu.
  • Realizuji s ostatními projekt.

Obrázek o fungování literárně-dramatického oboru si lze udělat zde.

* Filmaři - mezi veřejností se zaběhl termín "filmaři", protože žáci audiomediálního oboru se opravdu nejvíce zabývají natáčením krátkých filmů, ale záběr vlastní práce je trochu širší...