Aktuality, akce

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Po 04. 01. 2021

Od 4.1. 2021 bude výuka probíhat podle stupně PES 5. To znamená, že veškerá výuka probíhá bez přítomnosti žáků ve škole. Formy a rozvrh distanční výuky budou domluveny individuálně s třídními učiteli. Děkujeme za…

Fotogalerie

Informace

Návrh rozvrhu na školní rok 2020/2021

Úterý

13.10 – 15:25 Olivy
Matěj T, Vilém Š.,  Niki T., , Justýna T.,, Jáchym Š., Terezie K., Helen

15:35 – 17:50 Anděl na poličce
Helča, Áďa, Sofča M., Kristýnka, Kačka, Sofča Š., Mia V.

Čtvrtek

14:00 – 16:15 Bublina
Sofča H., Anička K., Meda, Julie, Viky, Ela P., David P., Sára Š.

16.25 – 18:40 Muffini
Tobík, Adélka, Táďa K., Amelie M, Anička N, Sára Š., Veronika Z., Jenda
 

Jaroslav Hejnic
e-mail: jaroslav.hejnic@centrum.cz
telefon: 739 439 399

Literárně dramatický obor v Libčicích nabízí ke studiu dva základní předměty - Dramatická průprava (u mladších Přípravná dramatická výchova) a Audiomediální tvorba (filmaři*).

Co mohou děti očekávat?

Práce na hlavním (ročním) projektu
Dramatická výchova - divadelní představení
Audiomediální tvorba - natáčení krátkých filmů, focení a další tvorba s audiomediálním obsahem.

Techniky na rozvoj divadelních dovedností
Tento obsah je více akcentovaný u "dramaťáků", nicméně se jedná o společný základ pro oba obory a procházejí jím v různých úrovních všichni žáci.

  • pohybový rozvoj
  • hlasový rozvoj
  • dramaturgické semináře (práce s příběhem)

Techniky na rozvoj dovedností v oblasti audiomediální tvorby
Tyto techniky jsou patrnější u žáků audiomediální tvorby, nicméně se s nimi v různém rozsahu setkávají i třídy "divadelníků".

Hry
Hry jsou důležitou a nedílnou součástí naší práce. Leckdy nemusí přímo souviset s oborem. Rozvíjíme při nich spolupráci, slouží k relaxu po náročnější práci a ke stmelení třídy.

Práce na menších projektech
Tyto projekty nejsou primárně určené k veřejnému předvedení, i když občas učiníme výjimku. Obvykle nepřesáhnou rozsah jednoho setkání.
Smyslem snažení je učit děti pracovat projektovým způsobem a rozvíjet u nich jednotlivé kompetence:

  • Umím vymyslet určitý projekt
  • Dokážu projekt prezentovat před ostatními, učím se je nadchnout pro svou myšlenku
  • Raduji se z umožnění realizace mého projektu/dokážu uznat, že projekt jiných dětí je zajímavější a přijmu jiný koncept
  • Začínám pracovat na projektu. Uvědomuji si svou roli v týmu, snažím se svými dovednostmi přispět k výslednému dílu.
  • Realizuji s ostatními projekt.

Obrázek o fungování literárně-dramatického oboru si lze udělat zde.

* Filmaři - mezi veřejností se zaběhl termín "filmaři", protože žáci audiomediálního oboru se opravdu nejvíce zabývají natáčením krátkých filmů, ale záběr vlastní práce je trochu širší...