Literárně - dramatický obor vyrazil do Divadla v Dlouhé.