Obecné informace

 • Žáci jsou přijímáni na základě talentových zkoušek, které probíhají v termínu vypsaném ZUŠ Libčice nad Vltavou.
 • Zákonní zástupci žáka musí vyplnit předem elektronickou přihlášku.
 • Minimální věk: přijímáme žáky, kteří dosáhli věku 5 let, a to vždy k 1. 9. na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. 

V prvním zářijovém týdnu jsou přijatí žáci kontaktováni třídními učiteli ohledně domluvy rozvrhu
 

Talentové zkoušky pro školní rok 2022/2023

Hudební obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku nejpozději do 18.5. 2022, všem řádně přihlášeným přijde emailem během 19.5. 2022 pozvánka s přesnými dispozicemi. Zkoušky se uskuteční v následujících termínech:
23.5. 2022 Horoměřice 13:30-18:00
24.5. 2022 Libčice 13:30-18:00
25.5. 2022 VP 13:30-18:00

Taneční obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku - nejpozději do 29. 8. 2022. Všem řádně přihlášeným přijde emailem během 30. 8. 2022 pozvánka s přesnými dispozicemi.
Zkoušky proběhnou dne 1.9. 2022 v  Libčicích nad Vltavou v čase 14:00-18:00.
 

Výtvarný obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku - nejpozději do 29. 8. 2022. Všem řádně přihlášeným přijde emailem během 30. 8. 2022 pozvánka s přesnými dispozicemi.
Zkoušky proběhnou dne 1.9. 2022 v Libčicích nad Vltavou v čase 14:00-18:00.


Literárně dramatický obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku - nejpozději do 29. 8. 2022. Všem řádně přihlášeným přijde emailem během 30. 8. 2022 pozvánka s přesnými dispozicemi.
Zkoušky proběhnou dne 1.9. 2022 od 16:00 do 17:30 v CVA ve Velkých Přílepech (nutno přijít v 16:00).

 

Místa, kde budou probíhat talentové zkoušky

 • Hudební obor - Horoměřice, Velvarská 310 
 • Hudební obor - Libčice nad Vltavou, Letecká 441 
 • Hudební obor - Velké Přílepy, Pražská 45 
 • Literárně dramatický obor - Velké Přílepy CVA 
 • Výtvarný obor - Libčice nad Vltavou, Letecká 441
 • Taneční obor - Libčice nad Vltavou, Letecká 441 

 

Hudební obor

Talentová zkouška se skládá z následujících částí:

 • intonace
 • zpěv písničky dle vlastního výběru
 • rytmus: vytleskání krátkého rytmu
 • hudební pamět

Zájemci přijdou ve vypsaném časovém rozmezí, učitelé děti zkoušejí individuálně. 

 

Literárně dramatický obor

ZUŠ Libčice nad Vltavou - literárně dramatický obor nabízí tyto dvě studijní zaměření: Dramatická průprava a audiomediální tvorba (filmaři).

Průběh zkoušek
Talentové zkoušky na LDO probíhají formou ukázkové hodiny, v rámci které se dítě účastní drobných her a technik. Kromě toho si každé dítě připraví básničku dle vlastního výběru (4 - 8 slok). Učitel hodnotí přednes, suverenitu výstupu a schopnost pracovat v kolektivu. Dítě zůstává na talentových zkouškách celou hodinu a půl bez přítomnosti rodičů.

 

Taneční obor

Průběh talentových zkoušek
Talentové zkoušky na TO probíhají formou setkání, kde se dítě projeví v pohybu s představou o prostoru. Pedagog pozoruje cítění rytmu, reakci na jeho motivaci a hlavně jestli má uchazeč radost z pohybu. Starší zájemci se v případě volné kapacity přidávají do stávajících tříd.

 

Výtvarný obor

Průběh talentových zkoušek

Talentové zkoušky probíhají formou ukázkové hodiny, kde uchazeč projeví předpoklady pro studium výtvarného oboru.