Obecné informace

 • Žáci jsou přijímáni na základě talentových zkoušek, které probíhají v termínu vypsaném ZUŠ Libčice nad Vltavou.
 • Zákonní zástupci žáka musí vyplnit předem elektronickou přihlášku, která je k nalezení zde
 • Minimální věk: přijímáme žáky, kteří dosáhli věku 5 let, a to vždy k 1. 9. na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. 

V prvním zářijovém týdnu jsou přijatí žáci kontaktováni třídními učiteli ohledně domluvy rozvrhu
 

Talentové zkoušky pro školní rok 2024/2025

Hudební obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku nejpozději do 14. 5. 2024., později přijaté přihlášky nebudou akceptovány. Zkoušky se uskuteční v následujících termínech:

20.5. Horoměřice - 13,30 - 18,00 

21.5. Libčice - 13,30 - 18,00

22.5. V. Přílepy - 13,30 - 18,30

Potvrzení o přijetí / nepřijetí bude doručeno emailem během 30. 6. 2024

Seznam přijatých uchazečů hudebního oboru pro školní rok 2024/2025

Libčice nad Vltavou
 

Horoměřice
 

Velké Přílepy
 

Nepřijatí uchazeči
 


Přijatí uchazeči budou kontaktováni přidělenými učiteli od 2. do 6. září 2024 ohledně domluvy rozvrhu a organizace výuky.

Literárně dramatický obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku - nejpozději do 27. 8. 2024, později přijaté přihlášky nebudou akceptovány. Zájemci o talentové zkoušky, kteří nestihnou včas odeslat přihlášky, se informují o možnosti zúčastnit se talentových zkoušek telefonicky přímo u učitele Jaroslava Hejnice na 608 520 372.
Zájemci se dostaví ve stanovený termín a čas.
Zkoušky proběhnou dne 2. 9. 2024 ve Velkých Přílepech v čase 16:00-18:00.
Zájemci o studium se mohou zúčastnit červnových ukázkových hodin. Pro více informací pište na jara.hejnic@gmail.com.

Taneční obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku - nejpozději do 27. 8. 2024, později přijaté přihlášky nebudou akceptovány. Zájemci se dostaví ve stanovený termín a čas.
Zkoušky proběhnou dne 2. 9. 2024 v  Libčicích nad Vltavou v čase 15.00-18.00.

Seznam přijatých uchazečů tanečního oboru pro školní rok 2023/2024:

Výtvarný obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku - nejpozději do 27. 8. 2024, později přijaté přihlášky nebudou akceptovány. Zájemci se dostaví ve stanovený termín a čas.
Zkoušky proběhnou dne ....... v  Libčicích nad Vltavou v čase 14.00-17.00.

 

Místa, kde budou probíhat talentové zkoušky

 • Hudební obor - Horoměřice, Velvarská 310 
 • Hudební obor - Libčice nad Vltavou, Letecká 441 
 • Hudební obor - Velké Přílepy, Pražská 45 
 • Literárně dramatický obor - Velké Přílepy CVA 
 • Výtvarný obor - Libčice nad Vltavou, Letecká 441
 • Taneční obor - Libčice nad Vltavou, Letecká 441 

Průběh talentových zkoušek

Hudební obor

Talentová zkouška se skládá z následujících částí:

 • intonace
 • zpěv písničky dle vlastního výběru
 • rytmus: vytleskání krátkého rytmu
 • hudební pamět

Zájemci přijdou ve vypsaném časovém rozmezí, učitelé děti zkoušejí individuálně. 

 

Literárně dramatický obor

Talentové zkoušky na LDO probíhají formou ukázkové hodiny, v rámci které se dítě účastní drobných her a technik. Kromě toho si každé dítě připraví básničku dle vlastního výběru. Učitel hodnotí přednes, suverenitu výstupu a schopnost pracovat v kolektivu. Dítě zůstává na talentových zkouškách celou hodinu a půl bez přítomnosti rodičů.

 

Taneční obor

Talentové zkoušky na TO probíhají formou setkání, kde se dítě projeví v pohybu s představou o prostoru. Pedagog pozoruje cítění rytmu, reakci na jeho motivaci a hlavně jestli má uchazeč radost z pohybu. Starší zájemci se v případě volné kapacity přidávají do stávajících tříd.

 

Výtvarný obor

Talentové zkoušky probíhají formou ukázkové hodiny, kde uchazeč projeví předpoklady pro studium výtvarného oboru.