Obecné informace

 • Žáci jsou přijímáni na základě přijímacích talentových zkoušek, které probíhají v termínu vypsaném ZUŠ Libčice N/V (zpravidla v průběhu června).
 • Zákonní zástupci žáka mohou vyplnit předem elektronickou přihlášku.
 • Přihlášku lze vyplnit i na místě v průběhu talentové zkoušky. 
 • Minimální věk: přijímáme žáky, kteří dosáhli věku 5 let, a to vždy k 1. 9. na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. 
 • Výsledky přijímacích zkoušek budou zaslány poštou.

V prvním zářijovém týdnu jsou přijatí žáci kontaktováni třídními učiteli ohledně domluvy rozvrhu
 

Talentové zkoušky pro školní rok 2020/2021

 • Druhé kolo talentových zkoušek  hudebního oboru proběhne 23.6. 2020. 
 • Podmínkou účasti na talentové zkoušce je vyplnění online přihlášky.
 • U přihlášky nezapomeňte vyplnit obor a studijní zaměření např. hudební obor, zaměření kytara.
 • Uzavření přihlášek je 17. 6. 2020.
 • Přesný harmonogram zkoušek obdrží uchazeči e-mailem dne 18.6. 2020
 • Talentové zkoušky pro ostatní obory proběhnou v září. Termíny zkoušek zveřejníme na konci srpna.

Výsledky talentových zkoušek ve školním roce 2020/2021

Hudební obor - 1. kolo
Libčice N/V     I     Velké Přílepy     I     Horoměřice

Hudební obor - 2. kolo

Výsledky zde
 

Místa, kde budou probíhat talentové zkoušky

 • Hudební obor - Horoměřice, Velvarská 310 
 • Hudební obor - Libčice, Letecká 441 
 • Hudební obor - Velké Přílepy, Pražská 45 
 • Literárně dramatický obor - Libčice, Letecká 441
 • Literárně dramatický obor - Velké Přílepy CVA 
 • Výtvarný obor - zkoušky po domluvě s vyučujícím
 • Taneční obor - Libčice, Letecká 441 

 

Hudební obor

Hudební obor přijímá žáky ve věku od 5 let.

Talentová zkouška se skládá z následujících částí:

 • intonace
 • zpěv písničky dle vlastního výběru
 • rytmus: vytleskání krátkého rytmu
 • hudební pamět
 • Každá část zkoušky se hodnotí zvlášť.

Koordinátor přijímacích zkoušek pro hudební obor:
Pavel Loukota

Zájemci přijdou ve vypsaném časovém rozmezí, učitelé děti zkoušejí individuálně. 

 

Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor přijímá děti do dvou studijních zaměření: Dramatická průprava a audiomediální tvorba (filmaři).
Na dramatickou výchovu přijímáme děti, které ve školním roce 2020/2021 nastoupí do druhé třídy ZŠ.
Hlásit se mohou i starší zájemci, kteří se v případě volného místa včleňují do stávajících tříd.
Talentové zkoušky proběhnou v první zářijovém týdnu, přesný termín upřesníme.

Průběh zkoušek
Talentové zkoušky na LDO probíhají formou ukázkové hodiny, v rámci které se dítě účastní drobných her a technik. Kromě toho si každé dítě připraví básničku dle vlastního výběru. Učitel hodnotí přednes, suverenitu výstupu a schopnost pracovat v kolektivu. Dítě se účastní celého dvouhodinového programu, rodiče čekají na chodbě.

Koordinátor talentových zkoušek pro literárně-dramatický obor:
Jaroslav Hejnic

 

Taneční obor

Taneční obor přijímá žáky od 5 let do Přípravné taneční výchovy a dále žáky do předmětu Taneční průprava. Postupně se žák dostává do hlavního předmětu Současný tanec. Během studia žák tvoří choreografie v předmětu Tanec v souboru a získává taneční přehled v předmětu Taneční seminář. Taneční obor také nabízí studium pro dospělé.

Průběh talentových zkoušek
Talentové zkoušky na TO probíhají formou setkání, kde se dítě projeví v pohybu s představou o prostoru. Pedagog pozoruje cítění rytmu, reakci na jeho motivaci a hlavně jestli má uchazeč radost z pohybu. Starší zájemci se v případě volné kapacity přidávají do stávajících tříd.

Koordinátor talentových zkoušek pro taneční obor:
Lucie Charouzová

 

Výtvarný obor

Výtvarný obor přijímá žáky od 5 let.

Průběh talentových zkoušek
Rodič se dostaví s dítětem kdykoliv během vypsaného času a domluví se s učitelkou oboru na možnosti přijetí a včlenění dítěte do stávajících tříd.

Koordinátor talentových zkoušek pro výtvarný obor:
Dáša Chladová