Aktuality, akce

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Po 04. 01. 2021

Od 4.1. 2021 bude výuka probíhat podle stupně PES 5. To znamená, že veškerá výuka probíhá bez přítomnosti žáků ve škole. Formy a rozvrh distanční výuky budou domluveny individuálně s třídními učiteli. Děkujeme za…

Fotogalerie

Informace

Lucie Charouzová
e-mail: info@zuslibcice.cz

Taneční obor v základním uměleckém vzdělání umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Každému žákovi, podle míry jeho schopností a zájmu, poskytuje základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách, v povoláních, pro která je kultura pohybu vhodným předpokladem, případně pokračovat v dalším studiu směřujícím k profesionálnímu působení.

Vzdělávání v tanečním oboru žáka seznamuje se stavbou i strukturou lidského těla, zákonitostmi pohybu a poskytuje mu orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou pohybu.