Aktuality, akce

Individuální konzultace

Po 23. 11. 2020

Od středy 25.11. jsou umožněny individuální konzultace v budovách ZUŠ, jeden žák - jeden učitel, napříč všemi obory.<br> O organizaci konzultací budou rodiče a žáci informováni třídními učiteli.

Fotogalerie

Informace

Lucie Charousová
e-mail: info@zuslibcice.cz

Taneční obor v základním uměleckém vzdělání umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Každému žákovi, podle míry jeho schopností a zájmu, poskytuje základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách, v povoláních, pro která je kultura pohybu vhodným předpokladem, případně pokračovat v dalším studiu směřujícím k profesionálnímu působení.

Vzdělávání v tanečním oboru žáka seznamuje se stavbou i strukturou lidského těla, zákonitostmi pohybu a poskytuje mu orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou pohybu.