Fotogalerie

Informace

Hudební nauka začíná 18. 9. 2023, probíhá v galerii u Korychů.

Učitelka - Gabriela Plachá

 

PHV  + 1. ročník středa 15:10 - 15:55
2. ročník středa 16:00 - 16:45
3. ročník středa 16:50 - 17:35
4. a 5. ročník středa 17:40 - 18:25

 

Ludmila Čermáková

Hra na klavír  
e-mail: info@zuslibcice.cz

Miroslava Dámcová

Hra na klavír  
e-mail: info@zuslibcice.cz

Daniel Fiedler

Hra na klavír
e-mail: info@zuslibcice.cz 

Alojz Hédervári

Hra na bicí nástroje
e-mail: info@zuslibcice.cz

Veronika Kohout

Hra na klavír
e-mail: info@zuslibcice.cz

PhDr. Petr Kopřiva, Ph.D.  

Hra na kytaru
e-mail: info@zuslibcice.cz 

Adam Korcsog 

Hra na kytaru
e-mail: info@zuslibcice.cz

Miroslav Lacko 

Hra na klavír
e-mail: info@zuslibcice.cz 

Radek Němejc

Hra na bicí nástroje
e-mail: info@zuslibcice.cz

MgA. Gabriela Plachá 

Hudební nauka
e-mail: info@zuslibcice.cz

David Vrobel

Hra na flétnu, klarinet, saxofon
e-mail: info@zuslibcice.cz 

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojení základních teoretických znalostí využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

Seznam vyučovaných předmětů

  • hra na klavír
  • hra na kytaru
  • hra na housle
  • hra na zobcovou flétnu
  • hra na příčnou flétnu
  • hra na klarinet
  • hra na saxofon
  • hra na bicí nástroje
  • hudební nauka
  • přípravná hudební nauka