Fotogalerie

Informace

Hudební nauka začíná 21. 9. 1979

Učitelka - Gabriela Plachá

 

PHV 2 + 1. ročník středa 15:15 - 16:00
HN 2. + 3. ročník středa 16:05 - 16:55
HN 4. a 5. ročník středa 17:00 - 17:45
   

 

Miroslava Dámcová

Hra na klavír  
e-mail: info@zuslibcice.cz

Daniel Fiedler

Hra na klavír
e-mail: info@zuslibcice.cz 

Alojz Hédervári

Hra na bicí nástroje
e-mail: info@zuslibcice.cz

František Jirka

Hra na klavír
e-mail: info@zuslibcice.cz 

Veronika Kohout

Hra na klavír
e-mail: info@zuslibcice.cz

PhDr. Petr Kopřiva, Ph.D.  

Hra na kytaru
e-mail: info@zuslibcice.cz 

Adam Korcsog 

Hra na kytaru
e-mail: info@zuslibcice.cz

Miroslav Lacko 

Hra na klavír
e-mail: info@zuslibcice.cz 

MgA. Gabriela Plachá 

Hudební nauka
e-mail: info@zuslibcice.cz

Anna Štěpánová

Hra na housle
e-mail: info@zuslibcice.cz 

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojení základních teoretických znalostí využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

Seznam vyučovaných předmětů

  • hra na klavír
  • hra na kytaru
  • hra na housle
  • hra na zobcovou flétnu
  • hra na příčnou flétnu
  • hra na klarinet
  • hra na saxofon
  • hra na bicí nástroje
  • hudební nauka
  • přípravná hudební nauka