Fotogalerie

Informace

Hudební nauka začíná od 18. 9. 2023

Učitelka - Gabriela Plachá

 

PHV 2 úterý 13:20 - 14:05
1. ročník úterý  14.10 - 14:55
2. ročník úterý 15:00 - 15:45
3. ročník úterý 15:50 -16:35
4. a 5. ročník  úterý 16:40 -17:25
Konzultace pro individuální výuku (pouze po předchozí domluvě) úterý 17:30 - 18:15
   
   
   
   
   

 

Ludmila Čermáková

Hra na klavír 
e-mail: info@zuslibcice.cz

Miroslava Dámcová

Hra na klavír 
e-mail: info@zuslibcice.cz

Daniel Fiedler  

Hra na klavír, korepetice 
e-mail: info@zuslibcice.cz

Jaroslav Friedl

Hra na kytaru 
e-mail: info@zuslibcice.cz

Alojz Hédervári

Hra na bicí nástroje 
e-mail: info@zuslibcice.cz

Kateřina Judová

Hra na kytaru
e-mail: info@zuslibcice.cz

Vladimír Kliment

Hra na basovou kytaru
e-mail: info@zuslibcice.cz  

Radek Němejc

Hra na bicí nástroje
e-mail: info@zuslibcice.cz

Viktor Nusl

Hra na smyčcové nástroje 
e-mail: info@zuslibcice.cz

MgA. Gabriela Plachá

Hudební nauka
e-mail: info@zuslibcice.cz 

Jan Svejkovský

Hra na housle, hra na klavír
e-mail: info@zuslibcice.cz 

Jiří Šimek

Hra na elektrickou kytaru
e-mail: info@zuslibcice.cz   

David Vrobel

Hra na flétnu, klarinet, saxofon  
e-mail: info@zuslibcice.cz

V roce 2014 bylo v prostorách kytarové třídy libčické budovy vybudováno nahrávaci studio. 

Slouží především jako pomůcka výuky při hře na elektrické nástroje a souborové hry, starší žáci si zde například mohou nahrát některé své nápady. Díky propojení se sálem školy lze nahrávat i vystoupení žáků na koncertech. 

Studio vede učitel hry na kytaru Jiří Šimek.

 

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojení základních teoretických znalostí využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

Seznam vyučovaných předmětů

 • hra na klavír
 • hra na kytaru
 • hra na elektrickou kytaru
 • hra na basovou kytaru
 • hra na housle
 • hra na violoncello
 • hra na zobcovou flétnu
 • hra na příčnou flétnu
 • hra na klarinet
 • hra na saxofon
 • hra na bicí nástroje
 • sólový zpěv
 • hudební nauka
 • přípravná hudební nauka