Dne 16.12.2021 se v sále ZUŠ v hojném počtu sešli rodiče dětí flétnové třídy Gabriely Plaché na vánočním třídním koncertě. Na koncertě zazněly pohádkové a vánoční písně, ale také mnoho známých koledy za doprovodu klavíru, nebo flétny.

Na závěr jsme si společně zahráli a zazpívali koledu Štědrý večer nastal. Krásné Vánoce a hodně zdraví do roku 2022