Organizace výuky září 2020 ZUŠ Libčice nad Vltavou

 

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby se seznámili s Provozním řádem školy platným od 1.9. 2020.
Zejména žádáme o zodpovědnost při situacích spojených s podezřením na  virové onemocnění u svých dětí. Při tomto podezření nahlaste prosím vše třídnímu učiteli, dítě neposílejte do školy a domluvte se na formě distanční výuky do doby, než bude vaše dítě bez příznaků jakéhokoli onemocnění. 
Dále žádáme rodiče, aby respektovali zákaz vstupu do budov školy pro doprovázející osoby žáků.

V Libčicích dne 31.8. 2020