V Libčicích naleznete všechny čtyři základní umělecké obory

  • hudební obor
  • literárně dramatický obor
  • taneční obor
  • výtvarný obor

Výuka probíhá v budově ZUŠ Libčice - Letecká 441, Libčice N/V.

Informace o výuce: 
Vladimír Kliment
e-mail: info@zuslibcice.cz