Na tři dny přijel do ZUŠ Libčice Roberto Tascini, který v Porto San Giorgiu v lednu 2024 založil kytarový orchestr.
V úterý 5.3. s námi Roberto strávil dvě hodiny, kdy jsme pod jeho vedením zkoušeli dvě skladby E. Griega a slavný Kánon J. Pachelbela. Ty pak na koncertě v Itálii v Portu San GIorgiu provedeme společně s tamním orchestrem.

Ve středu 6.3. proběhl kytarový koncert našich žáků, Roberta Tascini a Pražského komorního kytarového orchestru pod vedením Vladimíra Novotného. Hráli jsme v historickém sále roztockého zámku, kde je výborná akustika a o něco víc místa než v naší škole. Středočeskému muzeu v Roztokách patří velký dík za vstřícnost a možnost tento koncert u nich uspořádat. Koncert zahájily tři kytarové soubory naší ZUŠ, Roberto Tascini zahrál čtyři sólové skladby (dvě od J. Rodriga, Sonátu A dur N. Paganiniho a Tarantellu M. C. Tedesca) a závěr koncertu patřil kytarovému orchestru, který měl repertoár velice pestrý - od Braniborského koncertu J. S. Bacha po jazzový standard All of me.

Foto:

Ida Hejnicová
Jana Hromadová