Chlapecká skupina získala na krajském kole tanečních oborŮ ZUŠ ve Slaném oceněni za originální zhmotnění tématu, zlaté pasmo a postup do celostatního kola. Velké poděkování všem tanečníkům a hudebnímu doprovodu Petrovi Janyšovi !

 

Foto : Marta Štrosová