foto: rodina Škurkova - děkujeme!

---

Na sklonku roku 2021 nejmladší soubor Olivy zahrál rodičům své autorské představení "Stvoření světa" a navíc přidal i praktickou ukázku toho, jak to na dramaťáku chodí.

Po úvodním kolečku, při kterém zazněly novinky ze života, si děti i rodiče zařádili při oblíbené honičce "Zombíci". Nejrůznější pohybové hry probíhají na úvod téměř pokaždé, protože díky nim se soubor dobře odstřihne od všedního dne a prokysličí si mozek k další práci.

To je důležité, protože hned poté se přechází k tvorbě a zkoušení divadelního představení, což vyžaduje velké soustředění. Představení však už bylo hotové, takže ho děti rodičům rovnou zahrály. Na jevišti se postupně střídali bohové a postupně stvořili svět tak, jak ho nyní známe.  

Následovala prostřední hra "Pád důvěry", při které asistovali rodiče žáků. 

Po prostřední hře došlo na rozvoj divadelních dovedností. V říjnu se Olivy věnovaly pantomimě (etuda "Neviditelná zeď") a v listopadu hlasové průpravě (básnička "Měla babka v kapse vrabce"). Ukázku obou dovedností předvedly a k pantomimě se přidali i rodiče. 

Na závěr si děti zahrály hru "Liščí hon". Děti pobíhaly po pódiu, učitel Jaroslav Hejnic "jako" vystřelil a poté zkoušel, zda jsou všechny malé lišky "kaput". Zvedal jim ruce, nohy, nebo je i přenášel. Malé lišky musely předstírat, že jsou mrtvé, aby se jim nic nestalo. Ve zdánlivě banální hře děti musely přecházet z neorganizované divokosti do úplného klidu a naprosto uvolnit ruce nohy, nohy i páteř, což nebyl úplně jednoduchý úkol.

Nechybělo ani tradiční rozloučení, během kterého se všichni zúčastnění chytli za ruce, poslali si signál a zazpívali si písničku "Šly tři opice". 

Kromě nejmladších Oliv se v průběhu večera na podiu objevila i jedna z žákyň staršího ročníku. Ta rodičům ukázala, na čem zrovna pracuje při individuálním vzdělávání, kterého se mohou účastnit starší vybraní žáci literárně dramatického oboru, přednostně ti, kteří přemýšlejí o studiu na střední umělecké škole.