ANOTACE
Účastníci hry prochází připravené trasy v blízkém okolí Libčic N/V a Velkých Přílep. Během cesty se fotí a hledají ukryté poklady (kešky). Hra je součástí distanční výuky literárně - dramatického oboru ZUŠ Libčice N/V, ale zúčastnit se jí může i veřejnost.

O CO JDE?
Matyáš Bernard Braun byl slavný sochař, který byl požádán hrabětem Šporkem o sochařskou výzdobu kukského údolí. Sochy, které Matyáš Braun vytvořil, představují různé ctnosti a neřesti (statečnost, hamižnost, přátelství, hněv...). 
Úkolem dětí je přenést pomocí fotek tyto sochy do okolí Libčic N/V a Velkých Přílep.