Organizace výuky září 2020 ZUŠ Libčice nad Vltavou
 • 1. 9. - 4. 9.  Domluva rozvrhu
  - učitelé kontaktují žáky a domlouvají rozvrh individuální i hromadné  výuky
   
 • 7. 9.  Zahájení prezenční výuky
  - začíná prezenční výuka podle domluvených rozvrhů, žáci budou poučeni o dodržování zpřísněných hygienických opatřeních – Provozní řád a ochrana zdraví od 1. 9. 2020
   
 • 14. 9.  Zahájení hudební nauky
  - začíná výuka hudební nauky podle stanoveného rozvrhu
   
 • 17. 9.  Zahradní slavnost      I      70. výročí založení školy       I     15:00 - 19:00
   

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby se seznámili s Provozním řádem školy platným od 1.9. 2020.
Zejména žádáme o zodpovědnost při situacích spojených s podezřením na  virové onemocnění u svých dětí. Při tomto podezření nahlaste prosím vše třídnímu učiteli, dítě neposílejte do školy a domluvte se na formě distanční výuky do doby, než bude vaše dítě bez příznaků jakéhokoli onemocnění. 
Dále žádáme rodiče, aby respektovali zákaz vstupu do budov školy pro doprovázející osoby žáků.

V Libčicích dne 31.8. 2020