Taneční obor

Taneční obor v základním uměleckém vzdělání umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Každému žákovi, podle míry jeho schopností a zájmu, poskytuje základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách, v povoláních, pro která je kultura pohybu vhodným předpokladem, případně pokračovat v dalším studiu směřujícím k profesionálnímu působení.

Vzdělávání v tanečním oboru žáka seznamuje se stavbou i strukturou lidského těla, zákonitostmi pohybu a poskytuje mu orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou pohybu.

PAVUČINA V MLZE

A je to tu zase! A co? Další úspěch libčického scénického tance, přece!

Mladí tanečníci z libčické ZUŠ se vypravili ve čtvrtek 7.4. do Sedlčan, aby se zúčastnili Krajské přehlídky tanečních souborů. Napilno měli již od rána, kdy ještě před nástupem do autobusu potrénovali své choreografie v budově ZUŠ a proběhla kontrola kostýmů. Po příjezdu do divadla je čekaly jevištní zkoušky. Děti měly příležitost si osahat neznámý prostor a vyzkoušely si své vystoupení poprvé i s nasvícením scény. Potom poobědvaly a začala samotná přehlídka.

Na programu bylo celkem 24 souborů scénického tance. A bylo na co se dívat! Rozmanitost kostýmů, rozličná provedení a zpracování námětů – to vše podtržené hudbou a světelnými efekty.

Libčice soutěžily se dvěma choreografiemi. Žáci ve věku 10-ti let vystoupili s novou choreografií s autorskou hudbou pana učitele Dana Fiedlera nazvanou V pavučině a 12-ti leté žákyně si připravily choreografii s názvem V mlze. A zazářili. Teprve, když má člověk příležitost zhlédnout řadu vystoupení z různých uměleckých škol, si dokáže více uvědomit, jak šikovní jsou libčičtí tanečníci a především, jak talentovanou mají svoji paní učitelku, která dokáže citlivě propojit pohyb s hudbou, sladit zvolený námět s kostýmy a rekvizitou – prostě vymyslet originální   choreografii, která zaujme diváky i porotu.

Jak to tedy dopadlo? Nádherně. Choreografie V mlze byla odbornou porotou pochválena za provedení a semknutí skupiny. Choreografie V pavučině obdržela jedno z pěti udělených ocenění – za zpracování námětu a za práci s rekvizitou. A byla nominována spolu s dalšími třemi soubory do celostátního kola!

Programová rada má nyní ještě za úkol připravit z navržených nominací všech krajských přehlídek podle časových možností celostátní přehlídky její dramaturgii, a tak držme palce, aby choreografie V pavučině byla zařazena do programu a děti se mohly v květnu podívat do Kutné Hory. Toto rozhodnutí do konce uzávěrky LN ještě neznáme.

Co si přát závěrem? Aby i v Libčicích vyrostl divadelní sál nejen pro tanečníky, co líbil by se všem! :-)

Marta Štrosová

charouzova-foto_f0h6c8

Lucie Charouzová
taneční obor
lucie.charouzova@seznam.cz

Životopis

Absolventka konzervatoře Duncan Centre a nyní v 2. ročníku taneční
pedagogiky HAMU.