O škole

Budova školyZákladní umělecká škola v Libčicích nad Vltavou oslaví v roce 2015 65 let od svého založení. Původně vznikla jako „Hudební škola“ s pobočkou v Roztokách, poté se osamostatnila a v průběhu dalšího času pokračovala pod názvem Lidová škola umění. Od roku 1996 působí pod současným názvem jako Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou.

Současným ředitelem školy je Vladimír Kliment. Zřizovatelem Základní umělecké školy je Město Libčice nad Vltavou, nám. Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou.

Škola sídlí v Libčicích na Vltavou v Letecké ulici 441, 252 66 Libčice nad Vltavou, další místa poskytovaného vzdělávání jsou v Horoměřicích, Velkých Přílepech a Holubicích.

ZUŠ je příspěvkovou organizací a od 1.7.2002 působí jako právní subjekt.

IČO: 70964190
DIČ: CZ70964190
telefon/fax: +420 233 930 574
mobil: +420 736 600 358
mail: info@zuslibcice.cz
webové stránky: www.zuslibcice.cz