Fotogalerie

Informace

NÁVRH ROZVRHU V ROCE 2020 / 2021


Pondělí

14:00 – 16:15 Člun plný prstenů
Ema, Luna, Fífa, Lily, Kačka, Táďa Š., Zuzka T.

16:25 – 18:40 Chcíplá Veverka
Ida, Majda, Mářa, Kačka, Elin, Hubert


Pátek

14:45 – 17:00 Opičky
Vojta H., Kryštof J.,, Šimon J., Marianka M, Lea, Ema S.

Literárně dramatický obor v Libčicích nabízí ke studiu dva základní předměty - Dramatická průprava (u mladších Přípravná dramatická výchova) a Audiomediální tvorba (filmaři*).

Zájemci o obor mohou kontaktovat vyučujícího v průběhu celého roku. Nové děti přijímáme sice vždy pouze od začátku školního roku, ale můžeme je upozornit na zajímavé akce, případně je pozvat na ochutnávkovou hodinu (zpravidla v květnu/červnu) a pomalu je zapojit do našeho dění. 
 

Co mohou děti očekávat?

Práce na hlavním (ročním) projektu
Dramatická výchova - divadelní představení
Audiomediální tvorba - natáčení krátkých filmů, focení a další tvorba s audiomediálním obsahem.

Techniky na rozvoj divadelních dovedností
Tento obsah je více akcentovaný u "dramaťáků", nicméně se jedná o společný základ pro oba obory a procházejí jím v různých úrovních všichni žáci.

  • pohybový rozvoj
  • hlasový rozvoj
  • dramaturgické semináře (práce s příběhem)

Techniky na rozvoj dovedností v oblasti audiomediální tvorby
Tyto techniky jsou patrnější u žáků audiomediální tvorby, nicméně se s nimi v různém rozsahu setkávají i třídy "divadelníků".

Hry
Hry jsou důležitou a nedílnou součástí naší práce. Leckdy nemusí přímo souviset s oborem. Rozvíjíme při nich spolupráci, slouží k relaxu po náročnější práci a ke stmelení třídy.

Práce na menších projektech
Tyto projekty nejsou primárně určené k veřejnému předvedení, i když občas učiníme výjimku. Obvykle nepřesáhnou rozsah jednoho setkání.
Smyslem snažení je učit děti pracovat projektovým způsobem a rozvíjet u nich jednotlivé kompetence:

  • Umím vymyslet určitý projekt
  • Dokážu projekt prezentovat před ostatními, učím se je nadchnout pro svou myšlenku
  • Raduji se z umožnění realizace mého projektu/dokážu uznat, že projekt jiných dětí je zajímavější a přijmu jiný koncept
  • Začínám pracovat na projektu. Uvědomuji si svou roli v týmu, snažím se svými dovednostmi přispět k výslednému dílu.
  • Realizuji s ostatními projekt.

Obrázek o fungování literárně-dramatického oboru si lze udělat zde.

* Filmaři - mezi veřejností se zaběhl termín "filmaři", protože žáci audiomediálního oboru se opravdu nejvíce zabývají natáčením krátkých filmů, ale záběr vlastní práce je trochu širší...

Jaroslav Hejnic
e-mail: jara.hejnic@gmail.com
telefon: 739 439 399