Aktuality, akce

Braunův Kuks - Turistická hra pro žáky ZUŠ a jejich rodiny

Po 05. 10. 2020 - Út 17. 11. 2020

Účastníci hry prochází připravené trasy v blízkém okolí Libčic N/V a Velkých Přílep. Během cesty se fotí po vzoru soch Matyáše Brauna a hledají ukryté poklady (kešky). Hra je součástí distanční výuky literárně -…

Zobrazit více

Organizace výuky od 14. 10. 2020

St 14. 10. 2020

Od 14. 10. 2020 až do odvolání probíhá ve všech oborech bez výjimky distanční výuka bez možnosti přítomnosti žáků v budovách školy.

Zobrazit více

Podzimní prázdniny

Po 26. 10. 2020 - Pá 30. 10. 2020

Z opatření MŠMT ze dne 8.10 vyplývá změna v organizaci školního roku – 26. 10. a 27. 10. jsou stanoveny jako volné dny. To znamená, že v týdnu 26. 10. - 30. 10. neprobíhá výuka.

Fotogalerie

Informace

NÁVRH ROZVRHU V ROCE 2020 / 2021


Pondělí

14:00 – 16:15 Člun plný prstenů
Ema, Luna, Fífa, Lily, Kačka, Táďa Š., Zuzka T.

16:25 – 18:40 Chcíplá Veverka
Ida, Majda, Mářa, Kačka, Elin, Hubert


Pátek

13:30 – 15:45 Opičky
Vojta H., Kryštof J.,, Šimon J., Marianka M, Lea, Ema S.

Literárně dramatický obor v Libčicích nabízí ke studiu dva základní předměty - Dramatická průprava (u mladších Přípravná dramatická výchova) a Audiomediální tvorba (filmaři*).

Co mohou děti očekávat?

Práce na hlavním (ročním) projektu
Dramatická výchova - divadelní představení
Audiomediální tvorba - natáčení krátkých filmů, focení a další tvorba s audiomediálním obsahem.

Techniky na rozvoj divadelních dovedností
Tento obsah je více akcentovaný u "dramaťáků", nicméně se jedná o společný základ pro oba obory a procházejí jím v různých úrovních všichni žáci.

  • pohybový rozvoj
  • hlasový rozvoj
  • dramaturgické semináře (práce s příběhem)

Techniky na rozvoj dovedností v oblasti audiomediální tvorby
Tyto techniky jsou patrnější u žáků audiomediální tvorby, nicméně se s nimi v různém rozsahu setkávají i třídy "divadelníků".

Hry
Hry jsou důležitou a nedílnou součástí naší práce. Leckdy nemusí přímo souviset s oborem. Rozvíjíme při nich spolupráci, slouží k relaxu po náročnější práci a ke stmelení třídy.

Práce na menších projektech
Tyto projekty nejsou primárně určené k veřejnému předvedení, i když občas učiníme výjimku. Obvykle nepřesáhnou rozsah jednoho setkání.
Smyslem snažení je učit děti pracovat projektovým způsobem a rozvíjet u nich jednotlivé kompetence:

  • Umím vymyslet určitý projekt
  • Dokážu projekt prezentovat před ostatními, učím se je nadchnout pro svou myšlenku
  • Raduji se z umožnění realizace mého projektu/dokážu uznat, že projekt jiných dětí je zajímavější a přijmu jiný koncept
  • Začínám pracovat na projektu. Uvědomuji si svou roli v týmu, snažím se svými dovednostmi přispět k výslednému dílu.
  • Realizuji s ostatními projekt.

Obrázek o fungování literárně-dramatického oboru si lze udělat zde.

* Filmaři - mezi veřejností se zaběhl termín "filmaři", protože žáci audiomediálního oboru se opravdu nejvíce zabývají natáčením krátkých filmů, ale záběr vlastní práce je trochu širší...

Jaroslav Hejnic
e-mail: jaroslav.hejnic@centrum.cz
telefon: 739 439 399