Organizace distanční výuky s možností individuálních konzultací s osobní přítomností žáků v budovách školy  od 18.5. 2020

Podle usnesení vlády ČR č. 491 ze dne 30.4. 2020 je možná od 11.5.2020 osobní přítomnost žáků v budovách školy. ZUŠ Libčice nad Vltavou na základě tohoto usnesení umožňuje od 18.5. 2020 osobní přítomnost žáků v budovách školy v rámci individuálních konzultací, které budou probíhat podle speciálního rozvrhu a za dodržování mimořádných organizačních a hygienických pokynů.

Veškeré podrobné informace žákům a rodičům sdělí třídní učitelé v týdnu 11.5.-15.5.2020. Individuální konzultace se budou týkat hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru. Výuka výtvarného oboru, hudební nauky, komorní hry, sborového zpěvu a hry v orchestru bude probíhat nadále distančně bez osobní přítomnosti žáků ve škole.

Dokumenty ke stažení:

Organizace distanční výuky s možností individuálních konzultací s osobní přítomností žáků v budovách školy od 18.5. 2020 - dokument JPG

- Provozní řád od 18. 5. 2020

-Manuál mimořádných opatření při organizaci výuky od 18. 5. 2020 ZUŠ Libčice N/V - 1. část, 2. část

- Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění